BSJ group napomohla k efektivnější výrobě…

19.4.2016

BSJ group napomohla k efektivnější výrobě…

Společnost Milacron Czech Republic, spol. s.r.o., je součástí velké společnosti Uniloy Milacron Germany GmbH vyrábějící stroje pro plastikářský průmysl. Jedná se o globální společnost s portfoliem produktů, které zahrnuje systémy horkých vtoků, vstřikování, vyfukování a vytlačování plastů. Udržuje silnou pozici na trhu napříč všemi produkty, stejně jako vedoucí postavení v řídicích systémech, dodávky pro zpracování plastů a fluidní techniky. Společnost BSJ group byla pověřena vyprojektováním a realizací technologických rozvodů chladicí vody a rozvodů stlačeného vzduchu, včetně strojovny chladu a kompresorovny.

V roce 2014 byla firma BSJ group doporučena generálnímu projektantovi, aby se podílela na tvorbě projektové dokumentace na novou výstavbu výrobního areálu Milacron Czech Republic. Úkolem bylo vyprojektování technologických rozvodů chladicí vody a rozvodů stlačeného vzduchu, včetně strojovny chladu a kompresorovny. Díky projekčnímu týmu společnosti BSJ group byl v krátké době předložen návrh řešení, který se investorovi velice líbil - jedná se o unikátní propojení a využití stlačeného vzduchu k vracení chladicí vody zpět do chladicího systému.

 

Jedním z úkolů projektu bylo vyřešení problému vracení chladné vody ze zkoušených výrobků. U zákazníka - společnosti Milacron Czech Republic, který si objednal dané zařízení, došlo k celkové kompletaci celého výrobního zařízení, které bylo nutné napojit na stlačený vzduch a na chladicí okruh. Nejenže se tímto způsobem výrobek zkouší, ale také se zákazníkovi předvede před expedicí.

 

Po komplexních zkouškách dochází k demontáži výrobku a k jeho expedici. Ve starých výrobních prostorech docházelo ke ztrátě upravené chladicí vody, protože bylo a je nutné veškerou vodu z vyrobeného zařízení dostat pryč. Díky unikátnímu propojení ve sběrači a rozdělovači na jednotlivých odběrných místech se docílilo toho, že veškerá upravená chladicí voda je vracena zpět do systému. Nový systém je tak daleko ekonomičtější a v neposlední řadě také ekologický. Dochází k úspoře ztrátové chladicí vody a k menšímu zatížení kanalizace.

Nový ekologický a ekonomický systém

Ekologický provoz kompresorovny

Standardem společnosti BSJ group je také navrhování ekonomicky a ekologicky přínosných systémů, takže také v tomto případě bylo využito jejích poznatků a zkušeností. Díky tomu bylo vznikající teplo z kompresorů zpětně využito dvojím způsobem: díky vzduchotechnickým rozvodům je v zimním období teplý vzduch vháněn do výrobní haly a u jednoho ze tří dodaných kompresů je také instalována rekuperace (zpětné získávání tepla) pomocí teplosměnného výměníku olej/voda. Tato teplá voda je využívána pro ohřev teplé užitkové vody.

 

Jako zdroje stlačeného vzduchu jsou instalovány tři kompresory BSJ. Jedná se o kompresory o výkonu 75 kW, 2 x BSC 75 DA a 1 x BSC 75 IVR, který má plynulou regulaci otáček. Díky tomu dochází k úspoře elektrické energie až o 20 %. Jak je toho dosaženo? Díky frekvenčně řízenému běhu otáček motoru. Vyrábí jen tolik stlačeného vzduchu, kolik je jej v aktuálním čase ve výrobě zapotřebí.

 

Dále jsou pro úpravu stlačeného vzduchu instalovány kondenzační sušičky a filtry. Vzniklý kondenzát je likvidován v separátoru olej/voda. Celá kompresorová stanice je řízena nadřazeným řídicím systémem s vizualizací a vzdáleným dohledem. Tím se celá strojovna stává bezobslužnou stanicí s občasným dozorem. Díky této vizualizaci má neustálý dohled také servisní středisko BSJ group, které je schopné v případě jakékoliv poruchy ihned reagovat - dokonce dříve, než obsluha strojovny závadu oznámí.

Chladicí systém

Okruh chlazení je navržen - s ohledem na princip chlazení výrobních strojů - jako otevřený vodní systém, kde jsou jako zdroj navrženy tři strojní chladiče s vodou chlazenými kondenzátory, které jsou chlazeny ventilátorovým chladičem umístěným na střeše haly, jenž je navržen na 100% výkon. Kromě potrubí s chladicí vodou je vedeno souběžně s tímto vedením také to, které vrací chladicí vodu, pomocí tlakového vzduchu při vyfukování forem výrobních strojů, zpět do systému.

Chladící systém

Všechna oběhová čerpadla jsou navržena ve dvojici - tedy jako 100% rezerva. V případě výpadku jednoho z čerpadel nadřazený řídicí systém spustí čerpadlo záložní a ohlásí závadu. Stejně tak nadřazený řídicí systém střídá čerpadla podle provozních hodin tak, aby měla stejný počet hodin. I zde bylo přihlíženo k maximální možné úspoře elektrické energie, proto jsou čerpadla pro výrobu osazena frekvenčními měniči.

Chladící systém

Realizace zakázky

Výstavba byla rozdělena do několik etap. Ty probíhaly po celý rok 2015. V nových výrobních prostorech s rozlohou přes 11 000 čtverečních metrů jsou instalovány rozvody chladné vody o celkové délce přes 4000 metrů. Rozvody stlačeného vzduchu přesahují 1800 metrů.

 

Celá zakázka byla realizována - od projektu až po vlastní zprovoznění díky profesionálnímu přístupu všech zúčastněných zaměstnanců společnosti BSJ group - k plné spokojenosti investora. Díky tomu také byly uzavřeny další smlouvy o spolupráci v rámci servisních prací mezi společnostmi Milacron Czech Republic, spol. s.r.o., a BSJ group, s.r.o. Tento projekt je jasným příkladem toho, že moderní haly a technologie je možné řešit nejenom s důrazem na kvalitu a komfort, ale i s ohledem na ekologii a ekonomiku.

-red-

Poptávkový formulář

Novinky

eli

eli

BSJ dodala chlazení do haly společnosti Kiswire

BSJ dodala chlazení do haly společnosti Kiswire

13.1.2017

Kiswire Cord Czech je nový výrobní závod sídlící mezi Mostem a Žatcem v průmyslové zóně Triangle. Jihokorejská společnost Kiswire zde postavila halu na výrobu patních lanek do pneumatik, která má být uvedena do provozu v dubnu 2017. Společnost BSJ group realizovala v tomto objektu kompletní systémy chlazení technologií a chlazení administrativní části.

Více informací...
BSJ group opět sponzorovala galavečer bojových sportů

BSJ group opět sponzorovala galavečer bojových sportů

2.12.2016

V sobotu 19. listopadu 2016 se v plzeňské hale TJ Lokomotiva uskutečnil galavečer bojových sportů s mezinárodní účastí Souboj titánů – Clash Fighting Championship. Tentokrát byl ve znamení velkých změn – proběhly fighty v oktagonu pod záštitou české asociace smíšených umění - MMAA. BSJ group byla opět jedním z hlavních sponzorů celého večera a samozřejmě její zástupci nemohli v hale chybět.

Více informací...
Chlazení a stlačený vzduch pro EPT

Chlazení a stlačený vzduch pro EPT

23.11.2016

Zástupci společnosti BSJ group se zúčastnili slavnostního otevření výrobní haly EPT connector v Habartově. Tento nový provoz, postavený na ploše 6000 m2, je jedním z nejlépe technologicky vybavených podniků v kraji. BSJ group v této nové výrobní hale instalovala kompletní technologie průmyslového chlazení a stlačeného vzduchu.

Více informací...

Kontakt

BSJ Group s.r.o.
Václavské nám. 19, Praha 110 00
tel.: +420 373 395 445

Menu Úvodní strana
Menu