Náročné rozvody centrálního vakua v ELI Beamlines

15.3.2016

Náročné rozvody centrálního vakua v ELI Beamlines

Účelem Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI (Extreme Light Infrasructure) je výzkum a vývoj v oblasti využití nové generace laserové technologie. V budově ELI Beamlines bude osazen nejvýkonnější laser, který kdy lidstvo postavilo. Laserová budova patří k nejčistějším prostorům v Evropě. Realizace Mezinárodního výzkumného laserového centra ELI byla svěřena zkušeným dodavatelům s kvalitním know-how.

Na realizaci ELI Beamlines – mezinárodního laserového centra v Dolních Břežanech se podílela svoji dodávkou také společnost BSJ group. Z hlediska rozvodů centrálního vakua, v podtlaku 1 × 10–2 mbar, se jedná o nejrozsáhlejší podtlakový systém, realizovaný v takovémto rozsahu a dimenzích v České republice.

 

Úkolem bylo zřízení kompresorové stanice a hospodářství plynného dusíku, areálové rozvody stlačeného vzduchu a plynného dusíku. Dále se jednalo o zakončení rozvodů stlačeného vzduchu a plynného dusíku v laserových a experimentálních halách, rozvody technických plynů v laserových a experimentálních prostorech. A posledním obtížným úkolem bylo pro BSJ group zhotovení centrálních rozvodů vakua (CRV) v laserových a experimentálních halách.

Pohled do rozvodů v experimentální hale – vizualizace (foto/vizualizace BSJ group)

Pohled do rozvodů v experimentální hale – vizualizace (foto/vizualizace BSJ group)

Kompresorová stanice a hospodářství plynného dusíku

Požadavkem u části zakázky, která se týkala kompresorové stanice a hospodářství plynného dusíku, bylo dodání bezolejových kompresorů BOSF 15 a úpravné jednotky stlačeného vzduchu. Ty zaručují bezvadnou kvalitu dodávaného stlačeného vzduchu. Jako zásoba upraveného stlačeného vzduchu slouží dva stojaté zásobníky o celkovém objemu 8 000 l. Systém automaticky řízených pneumatických ventilů zajišťuje nepřetržitou dodávku stlačeného vzduchu i v případě havárie jednoho, či druhého kompresoru. Jako zdroj plynného dusíku, je zde odpařovací stanice kapalného dusíku. Zásobník plynného dusíku o objemu 2 000 l zaručuje dostatečnou zásobu. Systém automaticky řízených pneumatických ventilů garantuje odstavení celého systému v případě poruchy či požáru na ELI.

Areálové rozvody stlačeného vzduchu a plynného dusíku – nerezové potrubí a armatury

Od stanice stlačeného vzduchu a plynného dusíku je potrubí rozděleno do dvou okruhů. Jeden zásobuje laboratorní místnost a druhý experimentální a laserové haly. Do laboratorní a laserové budovy je potrubí vedeno podzemním kolektorem. V objektu samotném jsou vedeny v podhledech a jednotlivé svody klesají po povrchu stěn. Celkový počet odběrných míst stlačeného vzduchu a plynného dusíku je 635 ks. Celková délka rozvodů představuje 4 500 m.

Nerezové potrubí a armatury

Na laserových a experimentálních halách byly zhotoveny rozdělovače, kde byla každá odbočka ukončena kulovým kohoutem a rychlospojkou specifickou pro další technologie připojené k tomuto systému.

Rozvody technických plynů...

Zde byly zhotoveny potrubní rozvody a systémy připojení ke zdroji technických plynů (tlaková lahev) až k ukončovací rychlospojce. I zde byl kladen důraz na použité materiály a to s ohledem na speciální technické plyny, které se budou při laserovém výzkumu využívat.

Centrální rozvody vakua

Pro rozvody CRV bylo použito nerezové potrubí leštěné, kdy je vnitřní povrch potrubí a tvarovek o drsnosti povrchu 0,8 mikronu. Tyto rozvody jsou vedeny od tzv. strojoven jednotlivých laserových a experimentálních hal, kde jsou umístěny suché bezolejové vývěvy pracující v podtlaku 1 × 10–2 mbar. Potrubí pokračuje do prostor, kde jsou zhotoveny odbočky, které budou připojeny do laserových systémů. Zde slouží potrubí CRV k prvotnímu rychlému podtlaku těchto systémů. Z tohoto hlediska, byl při realizaci kladen velký důraz na kvalitu materiálu a jeho čistotu. Potrubní rozvody byly svařovány orbitální technologií, která zaručuje perfektní kvalitu svarů. Celý systém byl nejprve, v projekční části realizace, rozdělen na tzv. podsestavy. Ty byly zhotoveny mimo stavbu a byly postupně naváženy a spojovány do kompletních sestav. „Realizace samotná probíhala během výstavby. Vzhledem k tomu, že jsou tyto rozvody doslova propleteny mezi ostatní profese, byla koordinace prací velmi náročná. Při montáži byl kladen nesmírný důraz na čistotu veškerých materiálů, ale také okolního prostředí,“ uvedl Martin Přibáň, projektový manažer této zakázky za společnost BSJ group. Veškeré segmenty, potrubní části a podsestavy byly několikráte čištěny a kontrolovány před procesem závěrečné montáže. Z hlediska rozvodů centrálního vakua, kde se pohybujeme v podtlaku 1 × 10–2 mbar, se jedná o nejrozsáhlejší systém v České republice. Celková délka rozvodů představuje 3 200 m. Realizace BSJ group na projektu ELI Beamlines Mezinárodní laserové centrum trvala dva roky. Náklady na projekt tohoto rozměru, který vyžadoval přístup na úrovni laboratorních podmínek, byl několikráte větší, než je obvyklá praxe.

Vizualizace – detail rozvodů CRV (foto/vizualizace BSJ group)

Vizualizace – detail rozvodů CRV (foto/vizualizace BSJ group)

autor: Jarmila Šnoblová

Poptávkový formulář

Novinky

eli

eli

BSJ dodala chlazení do haly společnosti Kiswire

BSJ dodala chlazení do haly společnosti Kiswire

13.1.2017

Kiswire Cord Czech je nový výrobní závod sídlící mezi Mostem a Žatcem v průmyslové zóně Triangle. Jihokorejská společnost Kiswire zde postavila halu na výrobu patních lanek do pneumatik, která má být uvedena do provozu v dubnu 2017. Společnost BSJ group realizovala v tomto objektu kompletní systémy chlazení technologií a chlazení administrativní části.

Více informací...
BSJ group opět sponzorovala galavečer bojových sportů

BSJ group opět sponzorovala galavečer bojových sportů

2.12.2016

V sobotu 19. listopadu 2016 se v plzeňské hale TJ Lokomotiva uskutečnil galavečer bojových sportů s mezinárodní účastí Souboj titánů – Clash Fighting Championship. Tentokrát byl ve znamení velkých změn – proběhly fighty v oktagonu pod záštitou české asociace smíšených umění - MMAA. BSJ group byla opět jedním z hlavních sponzorů celého večera a samozřejmě její zástupci nemohli v hale chybět.

Více informací...
Chlazení a stlačený vzduch pro EPT

Chlazení a stlačený vzduch pro EPT

23.11.2016

Zástupci společnosti BSJ group se zúčastnili slavnostního otevření výrobní haly EPT connector v Habartově. Tento nový provoz, postavený na ploše 6000 m2, je jedním z nejlépe technologicky vybavených podniků v kraji. BSJ group v této nové výrobní hale instalovala kompletní technologie průmyslového chlazení a stlačeného vzduchu.

Více informací...

Kontakt

BSJ Group s.r.o.
Václavské nám. 19, Praha 110 00
tel.: +420 373 395 445

Menu Úvodní strana
Menu