Schéma kompresorové stanice

Kompresorovna - animace

Tlaková nádoba – vzdušník, je dodáván kompletně vystrojený manometrem, pojistným ventilem, kulovými kohouty, atp. Vzdušník je dodáván s vnější povrchovou úpravou.

 

Předfiltr je používán jako první úprava stlačeného vzduchu (slouží k odloučení kondenzátu a pevných nečistot s částicemi do 25 m) v navržené technologii. Zpravidla bývá umístěn před kondenzační sušičkou, aby nedocházelo k zanesení sušící jednotky. Filtr je vybaven odvaděčem kondenzátu s plovákovým ventilem.

 

Kondenzační sušička je dodávána v malém kompaktním provedení a je vybavena automatickým odvaděčem kondenzátu s plovákovým ventilem. Sušička pracuje s tlakovým rosným bodem +3 °C (tř. 4 dle ISO 8573.1) Takto upravený vzduch je používán pro normální požadavky. Použitý chladící prostředek již vyhovuje přepisům platným od roku 2000.

 

Mikrofiltr je požíván pro dosažení vysoké kvality stlačeného vzduchu (tř. 1 dle ISO 8573.1). Filtr je vybaven odvaděčem kondenzátu s plovákovým ventilem.

 

Odvaděč kondenzátu je zařízení, které slouží k automatickému odvádění znečištěného kondenzátu obsahujícího olej ze vzdušníku – tlakové nádoby.

 

Separátor olej – voda slouží k oddělování a čištění kondenzátu obsahujícího olej. Je vybaven čtyřmi stupni čištění a ukazatelem údržby a nasycení. Likvidace kondenzátu vlastními prostředky oproti možnosti nechat si likvidovat kondenzát odbornou firmou je výhodné, protože až 99 % upraveného kondenzátu může být po odloučení odvedeno do běžné kanalizace.

Poznámka – teplota v kompresorové stanici by neměla poklesnout pod + 3 °C a přesáhnout teplotu +35 °C. Doporučujeme věnovat pozornost dokonalému zajištění přívodu nasávaného vzduchu a využití tepelné energie nucenou cirkulací např. odvodem, popř. přívodem vzduchu do kompresorovny pomocí ventilátorů nebo vzduchotechnického potrubí. Odpadní teplo kompresoru ve formě teplého vzduchu je možné využít k temperování přilehlých prostor. Ale mnohem efektivnější je využití odpadního tepla kompresoru pomocí rekuperačního výměníku, který je napojen přímo na olejový okruh kompresoru (viz. dále).

 

Rekuperační výměník tepla – pro efektivní získání tepelné energie z odpadního tepla kompresoru (až 80 % příkonu kompresoru se mění na teplo, které je nutno odvádět) se používají tzv. rekuperační výměníky olej/voda (popř. jiná tekutina). Jedná se o zařízení, v kterém proudí obě tekutiny oddělené pevnou stěnou a ohřátý kompresorový olej předává teplo přiváděné tekutině, např. vodě, která může být napojena na rozvod ústředního vytápění.

 

Větrání kompresorovny – vzduchotechnika – pro zajištění dostatečné výměny vzduchu v kompresorovně se využívá ventilátorů nebo vzduchotechnického potrubí nebo jejich kombinace. Posouzení a návrh zařízení pro nucenou výměnu vzduchu se provádí vždy případ od případu na základě vstupních faktorů ovlivňujících návrh řešení.

Poptávkový formulář

Novinky

eli

eli

BSJ dodala chlazení do haly společnosti Kiswire

BSJ dodala chlazení do haly společnosti Kiswire

13.1.2017

Kiswire Cord Czech je nový výrobní závod sídlící mezi Mostem a Žatcem v průmyslové zóně Triangle. Jihokorejská společnost Kiswire zde postavila halu na výrobu patních lanek do pneumatik, která má být uvedena do provozu v dubnu 2017. Společnost BSJ group realizovala v tomto objektu kompletní systémy chlazení technologií a chlazení administrativní části.

Více informací...
BSJ group opět sponzorovala galavečer bojových sportů

BSJ group opět sponzorovala galavečer bojových sportů

2.12.2016

V sobotu 19. listopadu 2016 se v plzeňské hale TJ Lokomotiva uskutečnil galavečer bojových sportů s mezinárodní účastí Souboj titánů – Clash Fighting Championship. Tentokrát byl ve znamení velkých změn – proběhly fighty v oktagonu pod záštitou české asociace smíšených umění - MMAA. BSJ group byla opět jedním z hlavních sponzorů celého večera a samozřejmě její zástupci nemohli v hale chybět.

Více informací...
Chlazení a stlačený vzduch pro EPT

Chlazení a stlačený vzduch pro EPT

23.11.2016

Zástupci společnosti BSJ group se zúčastnili slavnostního otevření výrobní haly EPT connector v Habartově. Tento nový provoz, postavený na ploše 6000 m2, je jedním z nejlépe technologicky vybavených podniků v kraji. BSJ group v této nové výrobní hale instalovala kompletní technologie průmyslového chlazení a stlačeného vzduchu.

Více informací...

Kontakt

BSJ Group s.r.o.
Václavské nám. 19, Praha 110 00
tel.: +420 373 395 445

Menu Úvodní strana
Menu